• Bộ FLAT OPTION
  • Sử dụng bộ Flat Option kết hợp với máy BMO-SE, 

    chúng ta có thể trải được cho cả hai loại vải Dệt kim (vải xả) và Dệt thoi (vải cuộn).

    Một sự kết hợp tiện lợi cho khách hàng có nhu cầu trải cả hai loại vải.

     

Hình ảnh sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

Sử dụng bộ Flat Option kết hợp với máy BMO-SE, chúng ta có thể trải được cho cả hai loại vải Dệt kim (vải xả) và Dệt thoi (vải cuộn).

Một sự kết hợp tiện lợi cho khách hàng có nhu cầu trải cả hai loại vải.